Brand Purpose

Peter Heshof

Zijn kracht ligt in het bieden van een helder inzicht in de veranderende Tijdgeest. Na zijn presentatie ga je zelf inzien met welke trends je succesvol kunt zijn. Daarnaast ligt zijn kracht in het vertalen van trends naar merk en markt, met als resultaat een future-proof merk.